Specialanpassade försäkringar för just din verksamhet

Här på Nordeuropa är vi specialister på det vi gör, och vi har gjort det länge. Inom sakförsäkringsområdet har vi specialiserat oss på företags- och fastighetsförsäkringar.

Vi skapar försäkringslösningar för små och medelstora bolag, fastigheter samt skräddarsyr grupplösningar inom dessa områden. Våra underwriters har lång erfarenhet inom våra verksamhetsområden och hos oss arbetar bara specialister. Tillsammans med våra försäkringsförmedlare hjälper vi dig att teckna rätt försäkringsskydd med rätt villkor till rätt pris för just din verksamhet.

Företagsförsäkring

Vi erbjuder företagsförsäkringar för de flesta typer av företag. Försäkringen anpassas efter bransch och verksamhet för att ge bästa möjliga försäkringsskydd.

För att säkerställa att verksamheten är rätt försäkrad erbjuder vi en rad tilläggsprodukter när du tecknar en försäkring hos oss. Huvudregeln är att dessa ska verka som ett komplement till en ny eller redan befintlig försäkring. Därför erbjuder vi inte dessa försäkringar separat.

Kombinerad Företagsförsäkring

Försäkringen kombinerar flera försäkringar i en och samma lösning. Basen i försäkringen utgörs av ett grundskydd som är utvecklat för att ge ett välavvägt skydd för de vanligaste typerna av skador som kan drabba en verksamhet. Försäkringen ersätter bl.a. skador såsom brand, läckage, inbrott, stöld, skadeståndsanspråk samt säkerställer genom avbrottsmomentet att verksamheten kan fortlöpa om den drabbats av en egendomsskada.

Kombinerad Företagsförsäkring
Entreprenad

En kombinerad företagsförsäkring med villkor särskilt anpassade för verksamheter inom bygg- och entreprenadbranschen. Förutom grundmomenten för egendom, ansvar och avbrott innehåller även försäkringen moment som entreprenadansvar, allrisk för såväl arbetsområde samt hjälpmedel, ROT-försäkring (renovering och tillbyggnad på befintlig egendom), åtkomstförsäkring, merkostnad för forceringsåtgärder mm. Precis som vår ordinarie kombinerade företagsförsäkring kan entreprenadvarianten kompletteras med tilläggsprodukter.

Tilläggsprodukter
 • Allrisk
 • Rättsskydd
 • Förmögenhetsbrott
 • Ren förmögenhetsskada
 • Maskin- och Maskinavbrottsförsäkring
 • VD & Styrelseansvarsförsäkring
 • Tjänsteresa
 • Kundolycksfall
 • Kollektivt olycksfall
 • Epidemiavbrott
 • Kyl & Frys
 • Transportförsäkring
 • Specialförsäkring
 • Miljöansvar-, oljeskada- och cisternförsäkring

Fastighetsförsäkring

Oavsett om det är en kontorsfastighet, industrilokal eller en bostadsrättsförening som ska försäkras så kan vi erbjuda en lösning. Vi försäkrar kommersiella fastigheter, industrifastigheter, privata bostadsbolag, privata hyresfastigheter samt bostadsrättsföreningar. Vi anpassar försäkringen så att de olika fastighetstyperna får rätt skydd. Premien påverkas av faktorer som omfattning, yta, byggnadsklass, byggår, geografi, skadehistorik och underhåll.

Fastighetsförsäkring

En fastighetsförsäkring ger ekonomisk trygghet och skydd mot olika risker och skador för fastigheter och fastighetsägare. Den täcker egendomsskador från brand, vatten, stöld och skadegörelse. Dessutom inkluderar den ett ansvarsmoment som skyddar fastighetsägaren mot skadeståndsanspråk och rättegångskostnader om någon blir skadad vid fastigheten. Försäkringen ger även ersättning för hyresförlust om fastigheten inte kan användas till följd av ersättningsbar egendomsskada. För extra skydd kan fastighetsförsäkringen kompletteras med olika tillägg som allrisk, rättskydd, ROT (renovering och tillbyggnad) och maskinskada. Tillägg med saneringsavtal för husbock och skadedjur är vanligt vid försäkring för kontor och bostäder.

Bostadsrättsförsäkring

Vår bostadsrättsförsäkring är en fastighetsförsäkring med villkor särskilt anpassade för att ge ett lämpligt skydd för bostadsrättsföreningar. Precis som i vår ordinarie fastighetsförsäkring täcker försäkringen vanliga egendomsskador till följd av brand, vatten, stöld och skadegörelse. Som standard ingår även en allriskdel samt ansvarsmoment avseende styrelseansvar samt ersättning vid förmögenhetsbrott. Saneringsavtal för husbock och skadedjur ingår även detta som standard.

Bostadsrättstillägg

Bostadsrättsförsäkringen kan kompletteras med bostadsrättstillägg. Om medlemmarna i bostadsrättsföreningen saknar egen bostadsrättsförsäkring kan föreningen genom försäkringen teckna detta skydd kollektivt. Försäkringen ersätter skador på bostadsrättsinnehavarens egendom såsom fast inredning, tak och golv orsakade av ersättningsbar egendomsskada. Försäkringen kan även ge ersättning för bl.a. brand och vattenskador som bostadsrättsinnehavaren bär ansvar för.

Gruppförsäkring

Nordeuropa erbjuder skräddarsydda grupplösningar inom både sak- och personsegmentet för de olika produktområden vi verkar inom. Genom våra grupp- och facilitetsförsäkringar kan vi erbjuda förmånliga villkor, konkurrenskraftiga priser i en försäkringslösning som är specialanpassad efter gruppmedlemmarnas behov och intressen.

Gruppförsäkring

Med grupp avser vi exempelvis medlemmar i ett förbund, förening, organisation eller sektor som har en gemensam företrädare eller anknytning. Tillsammans med ansvarig förmedlare och gruppföreträdare tar vi fram och anpassar försäkringslösningar för att möta de specifika behoven hos den enskilda gruppen.

 

En gruppförsäkring kännetecknas av att medlemmen i den specifika gruppen via sitt medlemskap ansluts automatiskt till försäkringen. Riskbedömning sker kollektivt för gruppen och såväl premie som försäkringens omfattning är förutbestämd utifrån ett antal fördefinierade kriterier.

 

Förutom anpassad omfattning och premie innebär våra grupplösningar enkelhet och bekvämlighet för gruppmedlemmarna. Eftersom medlemmarna redan tillhör en fördefinierad grupp som kvalificerar sig för försäkringen kan vi via våra förmedlare erbjuda en smidig anslutningsprocess och administration.

Facilitet

Våra faciliteter är en form av grupplösning där det finns större möjlighet till flexibilitet och individuella anpassningar. Precis som för våra grupplösningar vill vi att försäkringstagarna inom gruppen ska ha en tydlig gemensam koppling via förbund, organisation, förening eller intresse.

 

Tillsammans med förmedlare och gruppföreträdare tar vi fram ett gruppgemensamt ramverk för premier, villkor och omfattning. Riskbedömning och anslutning sker däremot individuellt och premienivån kan därför variera bland gruppens medlemmar.