Om Nordeuropa

Nordeuropa Försäkring grundades 2006. Sedan 2021 är vi ett helägt dotterbolag till Gjensidige Forsikring ASA, vilket gör oss till en stolt del av Gjensidigekoncernen.

Hos oss på Nordeuropa tecknar vi företags- och fastighetsförsäkringar med branschanpassade tillägg samt skräddarsydda grupplösningar inom personriskområdet såsom liv-, sjukvård- och olycksfallsförsäkringar.

Vi agerar coverholder, vilket innebär att vi har mandat att teckna försäkringar på uppdrag av andra försäkringsgivare. Detta betyder att vi ansvarar för riskbedömning, premiesättning och utformning av försäkringsvillkor. De faktiska försäkringsriskerna hanteras av vårt moderbolag Gjensidige Försäkring som sedan våren 2024 även sköter vår skadereglering.

Våra försäkringar förmedlas av utvalda förmedlare och samarbetspartners. Därför erbjuder vi ingen egen direktförsäljning.

En del av Gjensidige

Sedan 2021 är Nordeuropa ett helägt dotterbolag till Gjensidige Forsikring ASA, genom Gjensidige Norges svenska filial med organisationsnummer 516407–0384. Gjensidige är ett av Nordens ledande försäkringsbolag och har en imponerande historia som sträcker sig över 200 år tillbaka.

Med över 4 200 anställda fördelade över sex länder har Gjensidige etablerat sig som en betydande aktör på den nordiska försäkringsmarknaden. Sedan 2010 är bolaget noterat på Oslobörsen. Gjensidige har funnits på den svenska marknaden sedan 2007.

Välj Nordeuropa Försäkring

Det är inte vad vi gör som utmärker oss utan hur vi gör det. Våra medarbetare är handplockade för sina unika kompetenser, vilket inkluderar erfarna underwriters, produktspecialister, medicinsk expertis samt engagerade kundansvariga. Tillsammans bildar vi ett starkt team som ständigt strävar efter att göra det svåra enklare.

Med en enkel och smidig företagsstruktur agerar vi snabbt och flexibelt, utan långa beslutsvägar. Som en del av en större koncern, med en trygg och stabil ägare, erbjuder vi pålitlighet och säkerhet till våra kunder.

Ledning

Marianne Appelgren
Affärsområdeschef Person
Niclas Linde
Affärsområdeschef Sak
Birgitta Heimdahl
Affärsområdeschef Affärsstöd
En del av Gjensidige

Vi är stolta över att vara en del av något större. Sedan mars 2021 är vi ett helägt dotterbolag till norska försäkringsbolaget Gjensidige.

Grundat 2006

Nordeuropa grundades 2006. Varumärket har dock funnits i över 100 år. Idag är vi 19 anställda som sitter i nyrenoverade lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm.

Litet men lönsamt

Det är Nordeuropa. Tillsammans förvaltar vi en premievolym på 210 Mkr fördelat på ca 3 000 kunder.

Det började för länge sedan...

Dagens Nordeuropa grundades 2006. Själva varumärket Nordeuropa har dock en äldre historia än så. Historien om varumärket sträcker sig tillbaka ända till 1920-talet.

Läs mer vår historia här:

1920

Historien om Forsikringsaktieselskabet Nordeuropa sträcker sig tillbaka ända till 1920 då bolaget bildades i Danmark. Huvudkontoret låg centralt beläget på Ströget i Köpenhamn.

1929

Nordeuropas verksamhet expanderar. En svensk filial till den danska verksamheten etableras.

1989

Lennart Kjellberg tar över Nordeuropas svenska agentur. Tillsammans med sina kollegor Pascal Marion och Per Hagelin genomför de en omfattande förnyelse av verksamheten. Nordeuropa utökar sin portfölj genom att börja erbjuda företagsförsäkringar och samtidigt utvecklar de ett eget datasystem. Pascal och Per skall senare komma att bilda dagens Nordeuropa Försäkring. Vid denna tid ägs Nordeuropa Försäkring av det italienska försäkringsbolaget RAS. När den tyska försäkringsjätten Allianz senare förvärvar RAS, byter Nordeuropa namn till Allianz Nordeuropa.

1995

Allianz Nordeuropa startar filial i Norge. Nordeuropa finns nu representerat i Danmark, Sverige och Norge. Filialen verkar fram till 2001 då Allianz säljer av hela sin skandinaviska verksamhet.

2001

Allianz Nordeuropas svenska bestånd säljs till Länsförsäkringar. Försäkringarna fördelas ut till respektive länsbolag. Samtliga anställda erbjöds anställning inom Länsförsäkringsgruppen och Nordeuropas svenska verksamhet upphör. Den danska verksamheten upphör 2003 då den fusioneras in i ägarbolaget ALKA forsikring.

2006

Efter några år på finska Sampo bildar kollegorna Pascal Marion och Per Hagelin, tidigare anställda på Allianz Nordeuropa, dagens Nordeuropa Försäkring AB. Eftersom Nordeuropa aldrig var ett registrerat bolag i Sverige, utan enbart bedrevs via filialverksamhet, var namnet inte skyddat. Per och Pascal valde då att ta med sig företagsnamnet och starta det moderna Nordeuropa. Affärsidén är att agera som coverholder för olika Lloydssyndikat och erbjuda försäkringar från utländska försäkringsgivare på den svenska marknaden. All försäljning sker då liksom nu via försäkringsmäklare.

2007

Nordeuropa etablerar verksamhet i Norge och startar Nordeuropa Forsikring AS.

2011

Dotterbolaget Nordic Loss Adjusting grundas. Bolaget startas för att hantera Nordeuropas skadereglering och skall verka som specialister på skadereglering och skadeadministration.

2019

Säljs Nordic Loss Adjusting till den internationella skaderegleringsföretaget Sedgwick. Bolagets VD och medgrundare Anders Dahlström blir VD i den nya verksamheten och tar tillsammans med sina kollegor över Nordeuropas skadehantering.

2021

Nordeuropa Försäkring och tillhörande bolag i MGA försäkringskoncern förvärvas av norska Gjensidige. I och med förvärvet blir Nordeuropa Försäkring ett helägt dotterbolag till Gjensidige Forsikring ASA, svensk filial. De tidigare ägarna Pascal Marion och Per Hagelin säljer därmed sina ägarandelar i Nordeuropa och avslutar även sina styrelseuppdrag i bolaget.

2022

För att renodla bolagsstrukturen fusioneras systerbolaget Nordeuropa Liv & Hälsa AB samt tidigare ägarbolag MGA Insurance Holding AB in i Nordeuropa Försäkring. Det norska systerföretaget Nordeuropa AS har redan avyttrats och ingår inte längre i koncernen. Utöver fusionerna görs en storsatsning avseende nyrekrytering och hela 10 nya medarbetare påbörjar sin anställning under året.

2023

Den nya organisationen är etablerad. Flyttlasset går till nya lokaler på Vasagatan 46 och vi ser fram emot tiden framför oss.

2024

Som ett naturligt steg i vår integrering med Gjensidigekoncernen flyttas vår tjänstereseprodukt från Chubb till koncernbolaget Gouda. Även en förflyttning av skadehanteringen från extern leverantör till intern hantering via Gjensidige Sverige genomförs.

Vi tror på det personliga
i allt vi gör. Bli en av oss!

Har du frågor kring försäkring eller är du intresserad av att bli en del av vårt team?