Så anmäler du din skada

Skadereglering som skapar trygghet

Som ett naturligt steg i vår integration med Gjensidigekoncernen kommer vi under 2024 succesivt att förflytta vår nuvarande externa skadereglering till vårt moderbolag Gjensidige Sverige. Övergången kommer att ske i flera steg för att säkerställa en trygg övergång. Vår befintliga part för skadereglering, skadespecialisterna Sedgwick, kommer tills vidare att hantera och slutreglera alla redan pågående ärenden.

Frågor om ny eller pågående skada?

Alla ärenden och frågor som rör anmälan av skada eller frågor om pågående skadeärenden hanteras av vår respektive part för skadereglering. Läs nedan om vad som gäller för respektive försäkringskategori.

Skadeanmälan Person

Fr om 2024-04-15 tar Gjensidige Försäkring hand om alla nyanmälda skador avseende våra personriskprodukter. Skador som anmäls 2024-04-15 eller senare skall anmälas till Gjensidige via anvisade skadeanmälningsblanketter. Pågående skador anmälda före detta datum hanteras av Sedgwick. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Skadeblanketter

Sjukvårdsförsäkring Tidsbokning och rådgivning

Du som är sjukvårdsförsäkrad och vill boka läkartid eller önskar sjukvårdsrådgivning ska kontakta vår vårdplanering. Vårdplaneringen bemannas av legitimerade sjuksköterskor som hjälper dig att få rätt vård i rätt tid. När du anmält ditt ärende hos vårdplaneringen behöver du inte göra någon särskild skadeanmälan, utan följer de instruktioner som du får genom vårdplaneringen.

Tel: 020–430 030

Skadeanmälan Företag eller Fastighet

Skadeanmälan avseende företags- eller fastighetsförsäkring hanteras fortsatt via vår befintliga skadereglering Sedgwick Sverige AB. Förflyttning av skadereglering till Gjensidige är planerad till sommaren 2024.

Skadeanmälan Tjänstereseförsäkring

Fr om 2024-01-01 är Gouda vår samarbetspartner när det gäller tjänstereseförsäkring. Skador avseende denna försäkring anmäls och hanteras av Gouda. Kontakta Gouda för att anmäla skada.

Gouda

Försäkringar som förnyats före 2024-01-01 har Chubb som tjänstereseleverantör och kommer behålla denna till nästkommande förfallodag. Skadeanmälan görs direkt till Chubb via blanketten Skadeanmälan Tjänsteresa

Chubb Skadeanmälan

 

Boka läkartid och rådgivning

 

Kontakta vårdplaneringen när du behöver boka tid för vård eller önskar sjukvårdsrådgivning.

Vårdplaneringen har

öppet kl: 8-17.

 

 

Allmänna frågor om ditt försäkringsskydd?

Om du har allmänna frågor som rör din försäkring såsom omfattning, villkor samt vilka typer av skadehändelser din försäkring förväntas ersätta, rekommenderar vi att du i första hand kontaktar din försäkringsförmedlare eller gruppföreträdare. Din förmedlare kan ge dig svar på generella frågor om din försäkring och hjälpa dig med eventuella ändringar eller uppdateringar.

Skadeanmälan steg för steg 

  • Välj relevant skadeanmälningsblankett för ditt ärende
  • Fyll i och underteckna blanketten
  • Bifoga eventuella kompletteringar såsom polisanmälan, intyg etc.
  • Maila handlingarna till skaderegleringen enligt kontaktinfo nedan
  • Besked inom 7 dagar från det att kompletta handlingar inkommit

 

Kontakt vid skador

Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver för att kunna göra din skadeanmälan.

Kontaktuppgifter skadeanmälan
Gjensidige Försäkring (Gäller personrisk
fr om 240415)
Journummer egendom efter kontorstid

Akuta skador på egendom eller fastighet utanför kontorstid

Gouda Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring fr om 240101

Goudas Alarmcentral

Akuta ärenden vid tjänsteresa

Chubb European Group SE

0771-427 427

Tjänstereseförsäkring

SOS International A/S (Chubb)

Akuta ärenden vid tjänsteresa