Så anmäler du din skada

Oberoende skadereglering för din trygghet

Vid skador samarbetar vi med det externa skaderegleringsbolaget Sedgwick*, vår oberoende skadekonsult. De ger dig en objektiv reglering av din skada enligt försäkringsavtal och villkor. Sedgwick har ett omfattande kontaktnät av skadespecialister och ansvarar för hela skaderegleringsprocessen. Med Sedgwick kan du vara trygg om en skada skulle inträffa. *Chubb vid tjänsteresa

Anmälan av skada eller frågor om pågående skadeärenden hanteras av Sedgwick

Om du har drabbats av en skada eller har frågor angående ett pågående skadeärende, är det Sedgwick som du ska kontakta för hjälp och information.

Tidsbokning och rådgivning för sjukvårdsförsäkrade

Du som är sjukvårdsförsäkrad och vill boka läkartid eller önskar sjukvårdsrådgivning ska kontakta vår vårdplanering. Vårdplaneringen bemannas av legitimerade sjuksköterskor som hjälper dig att få rätt vård i rätt tid. När du anmält ditt ärende hos vårdplaneringen behöver du inte göra någon särskild skadeanmälan, utan följer de instruktioner som du får genom vårdplaneringen.

Skadeanmälan Tjänstereseförsäkring

Chubb är vår samarbetspartner gällande tjänstereseförsäkring. Skador avseende denna försäkring anmäls och hanteras av Chubb. Fyll i blanketten Skadeanmälan Tjänsteresa för att anmäla skada. Ifylld blankett skickas direkt till Chubb.

Chubb

 

Boka läkartid och rådgivning

 

Kontakta vårdplaneringen när du behöver boka tid för vård eller önskar sjukvårdsrådgivning.

Vårdplaneringen har

öppet kl: 8-17.

 

 

Allmänna frågor om ditt försäkringsskydd?

Om du har allmänna frågor som rör din försäkring såsom omfattning, villkor samt vilka typer av skadehändelser din försäkring förväntas ersätta, rekommenderar vi att du i första hand kontaktar din försäkringsförmedlare eller gruppföreträdare. Din förmedlare kan ge dig svar på generella frågor om din försäkring och hjälpa dig med eventuella ändringar eller uppdateringar.

Skadadeanmälan steg för steg 
  • Välj relevant skadeanmälningsblankett för ditt ärende
  • Fyll i och underteckna blanketten
  • Bifoga eventuella kompletteringar såsom polisanmälan, intyg etc.
  • Maila handlingarna till skaderegleringen enligt kontaktinfo nedan
  • Besked inom 7 dagar från det att kompletta handlingar inkommit

 

Kontakt vid skador

Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver för att kunna göra din skadeanmälan.

Kontaktuppgifter skadeanmälan
Journummer efter kontorstid

Akuta skador på egendom eller fastighet utanför kontorstid

Chubb European Group SE

Tjänstereseförsäkring

SOS International A/S

Akuta ärenden vid tjänsteresa